ARBEIDSFLYT

project project

Beskrivelse

En arbeidsflyt er et sett med regler man kan sette opp for å automatisere rutinepregede oppgaver, som i dette tilfelle er produksjon av pdf-filer. I tillegg ønsker vi også å unngå "dobbel punching" av data, altså slippe å skrive inn dataen kunde allerede har gitt oss.

Verktøyet vi bruker for å få til dette heter Core og er levert av Xerox. Her er det min oppgave å finne kreative løsninger for våre utfordringer, innenfor Core sine rammer.

Dette er en grei oppgave for bestillinger fra portal. Den store utfordringen ligger i alle manuelle bestillinger fra e-post o.l.

Vi er idag ca 70% automatisert, og jobber stadig for å øke dette tallet.

Teknologi